Portfolio Description
  • 0
  • 18 marca 2021

ATB

Największa na Ukrainie sieć supermarketów spożywczych.

Zakres prac:

  • stworzenie indywidualnej koncepcji oświetleniowej
  • 320 000 m2 powierzchni wykonanych prac instalacyjnych
  • modernizacja oświetlania w istniejących sklepach
  • standaryzacja oświetlania
  • produkcja i dostawa opraw do centr logistycznych, terenów zewnętrznych i nowych obiektów.

Wykorzystano:

  • oprawy liniowe
  • oprawy punktowe