Oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne

Jak sama nazwa wskazuje, oświetlenie awaryjne powinno oświetlać nam drogę w razie, gdy główne źródło światła ulegnie awarii. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nagły zanik tradycyjnego oświetlenia może zagrażać zdrowiu lub nawet życiu osób znajdujących się w takim pomieszczeniu. Aby nie dopuścić do scenariuszy tego typu, przy projektowaniu oświetlenia niezbędne jest również uwzględnienie właśnie oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne – kiedy jest niezbędne?

Jeżeli nawet chwilowa awaria oświetlenia głównego może przyczynić się do poważnego wypadku lub śmierci ludzi, to taki budynek musi mieć zainstalowane oświetlenie awaryjne. To jednak nie wszystkie przypadki. W miejscach, w których zanik oświetlenia może mieć tragiczne skutki dla środowiska naturalnego lub prowadzić do sporych strat materialnych – wówczas także niezbędne jest wdrożenie oświetlenia awaryjnego. Tego typu oświetlenie powinno być zasilane z innego źródła niż oświetlenie podstawowe. W praktyce oznacza to, że będzie ono niezbędne we wszystkich obiektach kultury, takich jak kina, teatry, muzea czy filharmonie. Oświetlenia awaryjnego nie może również zabraknąć na stadionach czy salach sportowych, szpitalach oraz innych budynkach należących do użyteczności publicznej, a także obiektach produkcyjnych, halach czy magazynach.

Masz pytania odnośnie oświetlenia?
Skontaktuj się z nami a na pewno pomożemy w doborze!

Oświetlenie awaryjne a oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne stanowi część oświetlenia awaryjnego. Ma ono za zadanie oświetlać drogi, które służą szybkiej ewakuacji z budynku. Musi również podświetlać charakterystyczne znaki, które wskazują nam, którędy te drogi ewakuacyjne przebiegają. Dzięki oświetleniu ewakuacyjnemu jesteśmy także w stanie szybko zlokalizować przyciski alarmu bądź gaśnice. Należy również pamiętać, że oświetlenie ewakuacyjne powinno emitować odpowiednie natężenie, aby usprawnić nam szybkie przemieszczanie się do wyjścia budynku.