ATB

Największa na Ukrainie sieć supermarketów spożywczych.
Zakrs prac:
  • stworzenie indywidualnej koncepcji oświetleniowej
  • 320 000 m2 powierzchni wykonanych prac instalacyjnych
  • modernizacja oświetlania w istniejących sklepach
  • standaryzacja oświetlania
  • produkcja i dostawa opraw do centr logistycznych, terenów zewnętrznych i nowych obiektów.
Wykorzystano: